المنت های تسمه ای

. المنت های تسمه ای که کمربندی نیزنامیده می شوند ، با روکش استیل والکتروگالوانیزه درانواع ساده – پیچدار- قابدار- سیم دار و تخت قابل ساخت میباشد .

مخصوص دستگاههای تزریق پلاستیک – صنایع تولید لاستیک – صنایع ذوب و تزریق آلومینیوم و غیره کاربرد دارد که به صورت استوانه قابلیت نصب بر روی سیلندرها – لوله و مخازن را دارا می باشد.