شهاب المنت از سال ۱۳۶۰شروع به کار کرده و با تولید المنت،کتری های برقی و المنت قوری آغاز به کار کردیم و با گذشت زمان،پیشرفت علم و کاربرد المنت در صنعت،کار ما نیز نیاز به پیشرفت داشت.
پس ما نیز شروع به تولید المنت های اواپراتور یخچال کردیم که شامل المنت های اواپراتور سردخانه ها و المنت اواپراتور یخچال های خانگی بدون برفک می شد.
که ابتدا به صورت تولید با دست و ابزار اولیه تولید کار کردیم و با احتیاج بازار ما نیز کاررا صنعتی کردیم و به تولید بوسیله دستگاه های دیگر روی آوردیم.
برای المنت های استیل نیز به همین شکل ناچار به پیشرفت کار شدیم و المنت های پرس شده تولید کردیم که طول عمر بیشتری را دارا باشد.
اکنون نیز ما در تولید المنت (صنعتی و خانگی)،تولید کوره های صنعتی،فروش لوازم نسوز و ابزار اندازه گیری دقیق دما به کار خود ادامه می دهیم.

ساخت انواع المنت های صنعتی , اواپراتور, ترموکوپل, نسوزها

شهاب المنت – محرری